دانلود دوره علم ثروت مراحل ۱ تا ۱۴ امیر خلعتبری❤️️

۴۵۵,۰۰۰تومان

من هم در سال های متوالی با وجود تلاش های بی وقفه و زمان گذاشتن های مستمر هر کاری را که میتوانستم و میشد برای داشتن و به دست آوردن انجام دادم ، اما هر بار سرخورده تر از قبل با یک علامت سوال بزرگ رو به رو شدم ، بیشتر از تمام دنیا احساس درماندگی و قربانی شدگی را در خود احساس و حمل میکردم.

تا زمانی که متوجه شدم اگر ثروتمند شدن تنها به تلاش و زمان صرف کردن نیاز داشت بیشتر از تمام آدمها این کار را انجام داده بودم پس چیزی بود که من نمیدانستم و بعد به دنبال یافتن آن چیز رفتم و در نهایت جوینده یابنده است.

حالا در این دوره میخواهم آنچه دانسته ام و انجام داده ام و به نتیجه رسیده ام را با شما در میان بگذارم.

توضیحات

 دوره علم ثروت مراحل ۱ تا ۱۴ امیر خلعتبری❤️️

بسیار شنیده ایم که خواستن ، توانستن است.

اما ، بیشتر از آن دیده ایم که بسیاری بوده اند که می خواستند ، اما نداشتند و نرسیدند
علت اصلی ( این خواستن و نتوانستن ها) :

(نداستن) بوده است

در نتیجه برای این که چیزی را میخواهی داشته باشی و بتوانی به دست بیاوری باید علمش را کسب کنی و بدانی

من هم در سال های متوالی با وجود تلاش های بی وقفه و زمان گذاشتن های مستمر هر کاری را که میتوانستم و میشد برای داشتن و به دست آوردن انجام دادم ، اما هر بار سرخورده تر از قبل با یک علامت سوال بزرگ رو به رو شدم ، بیشتر از تمام دنیا احساس درماندگی و قربانی شدگی را در خود احساس و حمل میکردم.

تا زمانی که متوجه شدم اگر ثروتمند شدن تنها به تلاش و زمان صرف کردن نیاز داشت بیشتر از تمام آدمها این کار را انجام داده بودم پس چیزی بود که من نمیدانستم و بعد به دنبال یافتن آن چیز رفتم و در نهایت جوینده یابنده است.

حالا در این دوره میخواهم آنچه دانسته ام و انجام داده ام و به نتیجه رسیده ام را با شما در میان بگذارم.

این دوره شامل  ۱۲ مرحله یعنی (۱۲ ماه) می باشد

بخش اول دوره (غیر حضوری) علم ثروت

به نام خدا
بخش اول دوره غیر حضوری علم ثروت شامل شامل 
۴ مرحله اول این دوره می باشد (دوره علم ثروت ۱۲ مرحله است که به سه بخش ۴ مرحله ای غیر حضوری تبدیل شده است) که در متن زیر بصورت کامل در خصوص محتویات این چهار مرحله توضیح داده شده است :

بسیار شنیده ایم که خواستن ، توانستن است.

اما ، بیشتر از آن دیده ایم که بسیاری بوده اند که می خواستند ، اما نداشتند و نرسیدند
علت اصلی ( این خواستن و نتوانستن ها) :

(نداستن) بوده است

در نتیجه برای این که چیزی را میخواهی داشته باشی و بتوانی به دست بیاوری باید علمش را کسب کنی و بدانی

من هم در سال های متوالی با وجود تلاش های بی وقفه و زمان گذاشتن های مستمر هر کاری را که میتوانستم و میشد برای داشتن و به دست آوردن انجام دادم ، اما هر بار سرخورده تر از قبل با یک علامت سوال بزرگ رو به رو شدم ، بیشتر از تمام دنیا احساس درماندگی و قربانی شدگی را در خود احساس و حمل میکردم.

تا زمانی که متوجه شدم اگر ثروتمند شدن تنها به تلاش و زمان صرف کردن نیاز داشت بیشتر از تمام آدمها این کار را انجام داده بودم پس چیزی بود که من نمیدانستم و بعد به دنبال یافتن آن چیز رفتم و در نهایت جوینده یابنده است.

حالا در این دوره میخواهم آنچه دانسته ام و انجام داده ام و به نتیجه رسیده ام را با شما در میان بگذارم.

این دوره شامل  ۱۲ مرحله یعنی (۱۲ ماه) می باشد

که در این ۱۲ مرحله این موارد تدریس می شود:

- سیستم آر ای اس مغز

- نحوه شکل گیری باورها

- آیا ثروت به اندازه کافی برای همه وجود دارد؟

- آیا ثروتمند شدن شدنی است؟

- آیا برای من هم میشود؟

- تست شناسایی باورهای فراوانی ثروت

- توضیح برنامه ریزی ناخودآگاه

- آیا من نمیخواهم یا نمیتوانم؟

- توضیح:کودک ، والد ، بالغ

- طلسم هایی که شدیم و آزادشدن از آن طلسم ها

- نگاه به بدگویی ها که در مورد پول شده

- ترس از بیرون آمدین از امنیت های >> باوری ، فکری ، احساسی

- قویترین تست شناسایی ترس ها و برطرف کردنشان

- واقعیت چیست؟ و تفاوت حقیقت با واقعیت؟
- توضیح مدارها
- فرکانس ، ارتعاش ، انرژی

- حواس پنج گانه
- هفت عنصر

- توضیح تعریف ها در فرهنگ ها و خانواده ها

- اهرم رنج و لذت

- پیش نویس و سناریوی زندگی
- توجه و قدرت آن در خلق اتفاقات

- توضیح هویت (من کیستم؟) من حقیقی با من واقعی چه تفاوتی دارد؟

- آیا موفقیت شدنیست؟ آیا برای من هم میشود؟
- باورهای درست و مفید را چگونه باید ایجاد کرد؟

- چقدر زمان میبرد؟

- دنیا چگونه به باور های ما پاسخ می دهد؟

- گفتگوی درونی چیست؟ باید با گفتگوی درونی چیکار کنیم؟

- رابطه ما با جهانمان و برداشتمان از کائنات و قضاوت هایمان در مورد دنیا (جهان یک انسان نیست)

- توضیح ورودی ها : توجه >>> باورها >>> آر ای اس >>> ورود به مدار مربوطه >>> خلق تجربه ها و تایید باورها
توضیحات بخش اول (دوره غیر حضوری) علم ثروت :
مرحله اول دوره (غیر حضوری) علم ثروت شامل : 
 تست برداشتن موانع باورهای مالی که :
۱- زیر سوال بردن باور هایی که می گوید :
برای ثروتمند شدن نیازمند داشتن یکسری امکانات و شرایط می باشد که اگر این عوامل نباشند فرد هرگز نمیتواند به ثروت برسد .
عامل هایی همچون :
سرمایه ، تحصیلات ، پشتوانه ، شهر یا کشور (شانس ، بخت ، اقبال یا سرنوشت) پارتی و روابط و تخصص ، جنسیت ، قدرت جسمانی ، زمان مناسب برای شروع کردن ، میزان تلاش و کار فیزیکی ، تاثیر ظاهر ، پوشش و لهجه ، کدام شغل مناسب است ، هوش و استعداد ،
  مجرد ، متاهل ، خانه دار بودن !
۲ – منطقی کردن این باور که :
ثروت یک علم است و برای ثروتمند شدن نیاز به هیچ عامل بیرونی نیست
  (تنها وجود یک باور قدرتمند کافیست)
مرحله دوم دوره (غیر حضوری) علم ثروت شامل :

تا اینجا متوجه شدیم که عوامل بیرونی نمیتواند تضمینی و بخش واجب و ضروری برای ثروتمند شدن باشد
چون مثال ها و سند های نقض وجود دارد که نشان میدهد :
 افرادی هستند که اینها را داشته اند و ثروتمند نشدند
افرادی هستند که اینها را نداشتند و ثروتمند نشدند
افرادی هستند که اینها را داشتند و ثروتمند شدند
افرادی هستند که اینها را نداشتند و ثروتمند شدند
حالا بصورت یک ناظر و یک قاضی بی طرف در حال بررسی هستیم
نه برای اینکه میخواهیم ثروتمند شویم ، بلکه در حال تحقیق و منطقی و بالغانه این مباحث هستیم
خوب سوال مهم اینجاست که :
پس اگر عوامل بیرونی در ثروتمند شدن حرف اول را نمی زند و افرادی که بدون داشتن هیچ شرایط بیرونی به نتایج مالی بالایی رسیدن دلیل محکم و سند معتبری هستند برای این حرف ،
پس به چه عاملی ارتباط مستقیم دارد؟
درود بر تمامی انسان های آزادی که می دانند برای رسیدن به آزادی مالی میبایست در ابتدا به آزادی فردی رسید
ما اینجاییم که همین امر را اجرایی کنیم
در (مرحله دوم) توضیحاتی که قرار است به آنها بپردازیم مباحث مهمی است که تا آگاهی از آنها باعث بروز مشکلات و ناکامی های فراوان در زندگیمان شده ، برای تغییر زندگی نیاز به تغییر باور هاست و برای تغییر باور ها لازم است بدانیم :

 چگونه باور ها شکل گرفته که بتوانیم از همان روش برای تغییر آنها به شکلی که به نفع ما عمل کند استفاده کنیم
باور چیست ؟
چه اندازه قدرت دارد ؟
چگونه شکل می گیرد ؟
مواردی که در مرحله دوم (ماه دوم) آموزش داده می شود شامل :
- حالا باید موضوع مدارها و فرکانس و ارتعاشات را دانست
- حالا باید سیستم آر ای اس مغز را شناخت
- حالا باید حواس پنج گانه را شناخت
- حالا باید هفت عنصر را شناخت
- حالا باید نحوه شکل گیری باورها را شناخت
- حالا باید تعریف ها و سیستم اهرم رنج و لذت را شناخت
- حالا باید پیش نویس را شناخت و نوشتن سناریوی زندگی
و
- تست بینظیر و قوی در مورد : ترس از بیرون آمدن از امنیت ها

 

مرحله سوم و چهارم دوره (غیر حضوری) علم ثروت شامل :

باور های مالی در خصوص عزت نفس (۱) و (۲)

در دو ماه گذشته متوجه دو باور مهم و محدود کننده شدیم :

عوامل بیرونی و ترس از خارج شدن از امنیت ها موضوع مهمی که در این ماه قرار است به آن بپردازیم.

می شود گفت که ، ریشه اصلی تمام ضعف ها و قدرت های درونی انسان است که در نهایت به ضعف ها و قدرت های بیرونی به شکل نتایج کاری و مالی ، روابط اجتماعی ، جایگاه و موقعیت و اعتبارات انسان مربوط و مرتبط می شود.

تقریباً می شود گفت که ۸۰ درصد از نتایج ناخوب و ۸۰ درصد از نتایج مطلوب در زندگیمان به این باور ارتباط دارد:                         

   تمام آدمها به دنبال این می گردند که ، یک کار مهی را انجام بدهند و به نتایج بزرگی برسند ، اما این اتفاق زمانی صورت می گیرد ، که من قبل از هر چیزی خودم را مهم بدانم
بسیاری از آدمها باور نمی کنند این باورهاست که ، زندگیشان را متحول میکند یا به ، بن بست می رساند
و اما اینکه آدم ها اگر قرار بر این باشد که بخواهند باور کنند و قبول کنند که افکارشان ، کلامشان و رفتارشان در زندگی و ساختن جهانشان تاثیر گذار است :
قبل از همه اینها باید اول قبول کنند که ، کل خودشان مهم هست ، بعد میتوانند باور کنند که :
افکارشان ، رفتارشان و کلامشان در جهان تاثیر گذار است
برای کسی که باور نمی کند که آدم مهمی هست ، سخت می شود که بخواهد تصمیم بگیرد کار مهمی را انجام بدهد
پس ما :
اول باید قبول کنیم که آدم مهمی هستیم ، با ساختن عزت نفسمان ، بعد آن موقع می توانیم بپذیریم که افکار ما آنقدر مهم هست که ، می تواند در زندگیمان تغییرات وصیعی را صورت بدهد
این : من مهم هستم را باید عمیقاً در درونمان احساس کنیم که ، ما شایسته ، لایق و ارزشمند هستیم

موضوعی که در واقع انسان در بدو ورودش به جهان به روی آن (عزت نفس) بنا می شود.

یکی از قوی ترین تست هایی که تا به حال گفته و گرفته شده را در این دوره با هم مطالعه خواهیم کرد.

موضوعاتی که داخل این تست گفته شده :

- عزت نفس چیست؟

- چگونه شکل می گیرد و تخریب می شود؟

- چقدر موثر است؟

- چگونه دوباره می توان آن را ساخت و ترمیمش کرد؟

- شناسایی باورهای پنهان عزت نفس

- تغییر و جایگزین باورهای مناسب عزت نفس

امیدوارم که این فصل را جدی در کنار هم انجام دهندهِ ، تغییرات باشیم.

توجه ! توجه ! توجه !
فایل های محتوای این بخش شامل :

دوست گرامی بخش اول دوره (غیر حضوری) علم ثروت شامل ۴ مرحله که جمعا ۶۴ ساعت ویدیو و ۶۶ ساعت ویس همان ویدیو ها و ۴ فایل پی دی اف تست و یک گروه آموزشی می باشد 

و تمامی فایل ها در همین صفحه وجود دارد و میتوانید آنها را دانلود کنید
(دوستان عزیز جلسه 21 (مرحله سوم) فقط بصورت فایل ویس می باشد و فایل ویدیویی ندارد)
موفق و پیروز باشید

بخش دوم دوره (غیر حضوری) علم ثروت

به نام خدا
بخش دوم دوره (غیر حضوری) علم ثروت شامل شامل 
۴ مرحله دوم این دوره می باشد (دوره علم ثروت ۱۲ مرحله است که به سه بخش ۴ مرحله ای غیر حضوری تبدیل شده است) که در متن زیر بصورت کامل در خصوص محتویات مرحله پنجم ، ششم ، هفتم ، هشتم  توضیح داده شده است :

توضیح مرحله پنجم :

(مرحله  اثبات ، پول ، ثروت و فراوانی)

آدم ها معمولا حداقل تا سن ۱۲- ۱۵ سالگی یا ۱۸ سالگی هیچ ارتباط مستقیمی با پول در آوردن ندارند

اغلب ما آدم ها تا قبل از ارتباط مستقیم با پول و درآمد ، آنچه در مورد پول و درآمد زایی میدانیم ، همان چیزهایی هست که به ما گفته شده در مورد مبحث پول و هر آنچه به کسب درآمد و اهمیتش و همچنین مفید یا مضر بودن پول میباشد

حال سوالات مهم اینها هستند ؛

چه کسی یا کسانی پول را برایم توضیح دادند ؟

آیا خود آنها نگاه سالم و درستی در مورد پول داشتند که به من منتقل کردند ؟

پول را چه کسانی برای آنها توضیح دادند ؟

آیا من در اولین برخوردم با پول ، با خود پول ارتباط گرفتم یا با توضیحات و تعریف هایی که درمورد پول بهم تزریق شد؟

آیا با من بیشتر در مورد وجود پول صحبت شد یا عدم وجودش ؟

آیا من پول را فراوان هست شنیدم یا کم است ؟

آیا پول چیز خوب و خدا پسندی هست شنیدم و دیدم یا برعکس ؟

این سوالات و بسیار موضوعات دیگر درمورد پول و ثروت هست که در این دوره درموردشان توضیح داده خواهد شد

قطعا بعد از دانستن بازدارنده های مالی و برداشته شدن این بازدارنده ها به صورت منطقی که ذهن استدلال گرمان بپذیرد باعث میشود جریانی از پول و ثروت بعد از به باور رسیدن این مباحث وارد زندگیمان شود

این دوره (مرحله پنجم دوره آنلاین علم ثروت) :
 بیماری هایی که در مورد پول و فراوانیش در ما شکل گرفته به مرور درمان خواهد کرد.

انسان چیزی را که وارد شدن آنچیز ،در زندگیش

بد ، منفی ، مضر ، ناسالم ، غیر الهی ، مخرب ، نشدنی ، و عجیب بداند را از خود دور میکند

آنچه در ذهن ما راه نیابد ،

در زندگیمان وارد نخواهد شد

توضیح مرحله ششم :

(مرحله ثروت ،برکت و رحمت خداست)

مهم ترین دلیل تجربه بی پولی انتخاب بی پولی است که ما در دوران کودکی داشتیم و اکثر ما در بزرگسالی انتخاب ها و تصمیمات کودکیمان را بیاد نمی آوریم و از همین رو خود را مسئول اتفاقات و نتایجی که در زندگی تجربه میکنیم نمیدانیم و احساس میکنیم دست های پنهانی هستند که ما را مجبور به تحمل بی پولی و شرایط سخت کرده اند و احساس قربانی شدگی  و بی اختیاری و جبر میکنیم .

درواقع حقیقت این است :
آنکه دربزرگسالی فقر را تجربه میکند همان است که در کودکی فقر را انتخاب کرده است .

چرا ؟

به هزاران دلیل که ما در این دوره آنها را بیان و پاکسازی میکنیم .

اما...!

مهم ترین دلیلش این است که ما ثروت را مضر و فقر را مفید برداشت کردیم .

ثروتمندان را ناخوب و فقیران را خوب برداشت کردیم .

ما در این دوره مقاومت هایی که باعث میشده ذهن ناخوداگاهمان ، از آمدن ثروت در زندگیمان ایجاد میکرده را برداریم .

آنگاه به مرور میبینید که ثروتمند شدن و کسب ثروت آنچنان که تصور میکردیم ( سخت و نشدنی است ) نبوده و نیست .

ثروت رحمت و برکت خداست و ثروتمند شدن ارزشمند است .

توضیح مرحله هفتم :

ثروت را باور میسازد نه تلاش بیهوده

ثروتمند شدن به میزان تلاش فیزیکی مربوط نیست ، بلکه ثروت را علم و باور ثروت میسازد .

یکی از باورهای رایج بین مردم که از گذشته تا به امروز در انسانها شکل گرفته و تبدیل به اعتقاد شده این است که :
"انسان با تلاش فیزیکی و کارهای یدی است که به پول و ثروت میرسد"
و در واقع باورهای بسیاری از افراد جامعه بر این مبنا است که ، هرچقدر بیشتر تلاش کنی ، بیشتر پول در میاوری .

در حقیقت زندگی و نتیجه بسیاری از انسانها نشانگر این است که این باور صرفاً یک باور و یک نظر است که زندگی بسیاری از افراد موفق دنیا گویای این است که آنچه در ثروتمند شدنشان نقش داشته ، تلاش بی وقفه ثروتمندان نبوده ؛ بلکه باورهای ثروت ساز آنها بوده .

در این دوره یک بار برای همیشه این باور غلط را با منطق و حقیقت زیر سوال می بریم و با این کار یکی از بزرگترین و قدیمی ترین بازدارنده های باوری را از بین خواهیم برد .

آنچه قابل مشاهده و دیدن نیست ، باورهای انسانهای موفق است .

آنچه قابل رویت و تماشاست ، رفتارهای بیرونی ثروتمندان است .

پس عجیب نیست مردم بر مبنای رفتارهای بیرونی افراد موفق و ثروتمند برداشت شان این باشد که این تلاش فیزیکی و کارهای یدی افراد است که باعث ثروتمند شدن و موفق شدن آنها می شود ، در صورتی که در این دوره کامل با منطقی قوی و حقیقی علت ثروتمند شدن افراد ثروتمند را توضیح می دهیم .
توضیح مرحله هشتم :

"پول و ثروت و نعمت و برکت، الهی و ارزشمند و محترم است"

در زندگی وقتی انسان چیزی را بی اهمیت و بی ارزش و موضوع فرعی بداند و در دراز مدت شروع به بی توجهی کردن بهش کند ، از زندگی فرد به مرور خارج می شود.

همان طور که خود ما علاقه ای نداریم جاهایی حضور داشته باشیم که برایمان هیچ ارزش و اهمیتی قائل نیستند و مدام به ما بی احترامی می شود برویم!

پول ، ثروت ، نعمت ، برکت هم از زندگی افرادی که در چهارچوب ارزش هایشان جزء موضوعات فرعی و کم اهمیت و بی ارزش قرار گرفته به مرور بیرون رفته و یا اصلا وارد نمیشوند.

آنچه در این ماه میخواهیم در موردش صحبت کنیم :

۱. علت نیامدن پول ، ثروت ، نعمت و برکت در زندگی مان است.

۲. چگونگی ارزش گذاری در عمق باورها و ارزش هایمان برای پول و ثروت و برکت و نعمت است.

به واسطه تست و سوال و جوابها و منطق ها و تمرین هایی که در این ماه با هم انجامشان میدهیم ، به کمک آگاهی از اهمیت و ارزش و احترامی که در وجودمان برای پول و ثروت قائل خواهیم شد و بعد از اینکه این تغییر ارزش ها و باورها بنیادین در ناخودآگاهمان شکل گرفت ، اولین اثرش را در احساساتمان تجربه خواهیم کرد وبعد از پذیرش واقعی در نتایج زندگیمان از نظر مالی ، سرازیر شدن نعمت ها و برکت ها و ثروت های الهی که حق طبیعی همه ماست را خواهیم دید.

آنچه در مورد مقدس بودن و ارزشمند بودن پول و ثروت و نعمت های الهی که جنبه مالی دارند در گذشته در عمق باورهای ما نقش بسته بود نشانگر :
بی ارزش ، کم اهمیت بودن و غیر ضروری و موضوعات فرعی و گاهی هم مضر و آسیب زننده و غیر انسانی شکل گرفته بود و ما با پول و ثروت زاویه پیدا کرده بودیم.

این ماه در واقع ما بعد از شناخت ارزشمندی و مفید بودن پول و ثروت و برکت و نعمت های الهی به درک درستی در مورد این موهبت الهی خواهیم رسید و بعد از آشتی کردن با ثروت به عنوان یک موضوع بسیار ارزشمند ، به ثروت نگاه میکنیم و ثروت وارد زندگی ما میشود وقتی بداند در نگاه ما ارزشمند دیده میشود.

امیدوارم که این فصل را جدی در کنار هم انجام دهندهِ ، تغییرات باشیم.

توجه ! توجه ! توجه !:
دوست گرامی بخش دوم دوره (غیر حضوری) علم ثروت شامل ۴ مرحله که جمعا ۶۴ ساعت ویدیو و ۶4 ساعت ویس همان ویدیو ها و ۴ فایل پی دی اف تست و یک گروه آموزشی می باشد 

و تمامی فایل ها در همین صفحه وجود دارد و میتوانید آنها را دانلود کنید
موفق و پیروز باشید

بخش سوم دوره (غیر حضوری) علم ثروت

به نام خدا
بخش سوم
 دوره (غیر حضوری) علم ثروت  شامل مراحل 9 تا 11 این دوره می باشد (دوره علم ثروت ۱4 مرحله است) که در متن زیر بصورت کامل در خصوص محتویات مرحله نهم، دهم و یازدهم توضیح داده شده است :

توضیح مرحله نهم :

"هدفگذاری و وضوح در خواسته ها و رویاها"

در این ماه بعد از اینکه بخشی از باورهای محدود کننده و بازدارنده را کنار زدیم و خنثی کردیم، پس از سالها دوباره نبش قبر میکنیم و میخواهیم رویاها و خواسته هایی که سالها دفن کرده بودیم را دوباره بیرون آورده و احیاء کنیم.

وضوح در هدف گذاری و مشخص کردن آنچه میخواهیم هم ما را از برنامه و مسیر حرکتمان دقیق تر میکند هم جهان را از بلاتکلیفی در می آوریم و خواسته خود را مشخص میکنیم که جهان هم دقیقا بداند ما چه میخواهیم.

علت اصلی رسیدگی و کار کردن بر روی این باور در این ماه (مرحله نهم) این است که:

اول ما می بایست مسئولیت انتخابهای اولیه خود که در دوران کودکی مشخص کردیم (هرچند به ظاهر ناآگاهانه) را بپذیریم، بعد با متقاعد کردن منطقی خود بابت خواسته های اشتباهی که ندانسته در دوران کودکی داشتیم، آن خواسته ها را خنثی و بی اثر کنیم تا تازه آماده این شویم که انتخابها، اهداف، خواسته ها و رویاهای بالغانه امروز خود را هم برای خودمان هم برای جهان هستی ارائه دهیم و مشخص کنیم.

بر خلاف عقاید بسیاری از مردم و اساتیدی که اعتقاد دارند که افرادی که نتایج خوبی در زندگیشان نگرفته اند و به موقعیت خاصی نرسیده اند دلیلش نداشتن هدف مشخص است؛ بنده اعتقاد دارم افرادی که در زندگیشان به نوعی در بلاتکلیفی اند و برزخ و فقر و ناکامی و شکست را تجربه میکنند دقیقا در کودکی در پیش نویس خود خواسته و هدفشان بودن در همین شرایط برزخ، آشفتگی، فقر، ناکامی، تنهایی و شکست بوده... چرا که بودن این فضاها را مفیدتر و لذت و امنیت می دانند و برعکسش را رنج و ناامنی می دانستند.

در این ماه و مرحله به کمک هم شفاف سازی انجام می شود در مشخص کردن: اهداف، خواسته ها و رویاهایمان هم برای خودمان هم برای دنیا.

قطعا این مرحله باعث میشود که انرژی های ما، توانایی های ما، زمان گذاری های ما، تمرکز و توجه ما جهت و سمت و سوی دقیق پیدا کند و این امر باعث می شود که ما در زمان و انرژی خود صرفه جویی کنیم و از حاشیه ها فاصله بگیریم و مستقیم به سمت اهداف و خواسته های خود حرکت کنیم.

این یک حقیقت است: " تلاش بدون رویا بیگاری کشیدن از خود است، رویا بدون تلاش توهمی بیش نیست."

آنچه در این ماه انجام میدهیم:

 1. تست هایی که باعث شفاف سازی و برداشتن بازدارنده ها میشود.
 2. هدف گذاری
 3. تمرین
 4. ارائه خواسته های مشخص بالغانه امروزی به جهان
 5. بیرون آمدن از پیش نویس دوران کودکی

 

توضیح مرحله دهم :

"تبدیل دانستگی به باور"

مرحله آزمون تشخیص تبدیل دانستگی ها به باور و تکمیل تبدیل کردن

 

در این مرحله به نوعی یک بیلان و تراز گرفته می شود توسط سوال هایی که پرسیده می شود که به شکلی از خودمان تست و آزمون بگیریم و ببینیم:

-کدام باورها را ساخته ایم؟

-کدام باورها هنوز مقاومت دارند؟

-کدام باورها خود را پنهان کرده اند؟

-کدام دانستگی ها به باور تبدیل شده یا نشده اند؟

بعد از اینکه خود را با این سوال ها در چالش قرار دادیم و آگاه شدیم که در کدام بخش ها نیاز به تمرین بیشتر و در کدام بخش ها رشد خوبی داشته ایم، شروع می کنیم به تقویت بخش هایی که نیازمند تمرین و تکرار بیشتر هستند و این امر باعث می شود که آن بخش ها شناسایی شود و با بمباران کردن آن بخش ها، مقاومت هایی که هستند را از بین برده و شروع رشد و سرعت رشد و دریافت نتایج را بالا ببریم.

همچنین باعث می شود انرژی خود و زمان خود را صرفه جویی و مدیریت کنیم.

مورد دومی که در این ماه انجام می دهیم این است که:

با عبارت ها و مطالبی که به شکل متن های تکمیل شده گفته می شود تمام طرز فکر، دیدگاه ها ، عقاید، نگرش و کدگذاری های مناسبمان را در خود کدگذاری می کنیم و ذهن را با این نوع نگاه تربیت می کنیم و ذهن بعد از شرطی شدن در مورد این نوع نگاه به پول و ثروت و فراوانی و احساس لیاقت ما بعد از این به این موارد اینگونه که ما کدگذاری کردیم نگاه می کند و واکنش نشان می دهد.

این مرحله به عقیده من مرحله ای است که ما با استفاده از باورسازی هایی که در این 9 مرحله داشتیم، خودمان را آماده گام گذاشتن به مرحله نتیجه گیری می کنیم. در کل در این مرحله با آنچه از خود در این مدت ساختیم روبرو می شویم و این شروع تازه ایست در قدم گذاشتن به دنیای جدیدی که خود آگاهانه ساخته ایم.

آنچه در این ماه انجام می دهیم:

 1. سوال ها و تست هایی که باعث مشخص شدن نقاط ضعف و قوت در باورهایی که ساختیم میشود.
 2. با این شناخت ها می توانیم بخش هایی که لازم است را تقویت کنیم با صرف انرژی و زمان مدیریت شده.
 3. باورهای پنهان بیرون کشیده می شوند.
 4. به همراه انجام تمرین های بسیاری که این ماه کار به صورت خیلی جدی تر و حرفه ای تر پیش می رود.
 5. استفاده و انجام تمرین هایی مثل: کدگذاری، اهرم رنج و لذت، تصور کردن و تصویرسازی، شرطی سازی ذهن، تغییر تعریف ها.
 6. حس تولید کردن نسبت به شخصیت جدیدی که با دستان خود در این مدت در خودمان و از خودمان ساختیم.
 7. خودشناسی پیشرفته
 8. ایجاد رابطه آگاهانه بیشتر با خداوند

به نظرم آنکه این ماه را با تمام وجود جدی بگیرد و انجام دهد و مطالبش را درونی کند، قطعا چراغ سبز را به نتایج نشان می دهد که آرام آرام نتایج وارد زندگی اش شوند.

چون من همیشه ایمان دارم دلیل نداشتن، نخواستن است و دلیل نخواستن، برداشت و قضاوت ماست در کودکی نسبت به هرآنچه که نمی خواستیم داشته باشیم که تصورمان این بود که نداشتن برایمان بهتر و مفیدتر و ایمن تر بود.

توضیح مرحله یازدهم :

 

موارد مهمی که در این مرحله انجام می دهیم، باورهای پنهانی هستند که در طی این 9-10 مرحله خودشان را از چشمان ما پنهان کرده اند. آنها را پیدا کرده و مرتفع میکنیم.

- در این مرحله: احساس خود ارزشی و لیاقت و شایستگی ما به صورت منطقی و حقیقی در ما پذیرفته می شود.

- در این مرحله: تمام مطالبی را که به نوعی اعضا متوجه اهمیت شان نشدند را نمایان می کنیم و با هم آنها را کدگذاری درست میکنیم.

- در این مرحله: مطالبی را که ذهن فیلتر گذاری می کرد که ما آنها را نبینیم، نشنویم، حل نکنیم و انجامشان ندهیم را مطلع می شویم و کاملاً برطرف می کنیم.

 

مطالبی که در این مرحله انجام می دهیم:

 1. متقاعد شدن در مورد ارزشمندی و کفایت داشتن ما در رابطه با ثروتمند شدن
 2. خروج از احساس قربانی شدگی
 3. کدگذاری در مقابل آینه (جهان) و دریافت انعکاس آن
 4. درک علت و معلول های تضادها در زندگی و برکت آنها
 5. پذیرش موافقت خدا با موفقیت و ثروتمند شدن من
 6. تولید احساس رضایت، شادی و موفقیت در خودم
 7. شکاف بین من با گفتگوهای درونی ام
 8. قانون رهایی
 9. فراگیری تاثیر نگرفتن و تاثیر گذاشتن
 10. متقاعد شدن من در مورد اینکه من خاص هستم
 11. عشق ورزی به خودم و بالا بردن حس شایستگی در خودم
 12. ثروتمند شدن از راه راست سریع تر رخ می دهد
 13. من جذاب و خواستنی و تاثیرگذارم
 14. ثروتمند شدن باعث آخر و عاقبت به خیری من می شود
 15. من با جهان یگانه هستم و .... !

اینها و مطالب دیگر در این ماه آموزش، تمرین و انجام می شود که قطعا نتایج عالی را ایجاد خواهیم کرد.

 

 

امیدوارم که این فصل را جدی در کنار هم انجام دهندهِ ، تغییرات باشیم.

توجه ! توجه ! توجه !:
دوست گرامی بخش سوم دوره (غیر حضوری) علم ثروت شامل 3 مرحله که جمعا 48 ساعت ویدیو و 48 ساعت ویس همان ویدیو ها و 3 فایل پی دی اف تست و یک گروه آموزشی می باشد

و تمامی فایل ها در همین صفحه وجود دارد و میتوانید آنها را دانلود کنید
موفق و پیروز باشید

بخش چهارم دوره (غیر حضوری) علم ثروت

به نام خدا
بخش چهارم دوره (غیر حضوری) علم ثروت  شامل مراحل 12 تا 14 این دوره می باشد (دوره علم ثروت ۱4 مرحله است) که در متن زیر بصورت کامل در خصوص محتویات مرحله دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم توضیح داده شده است :

 

توضیح مرحله دوازدهم:

مرحله (توحید و یکتاپرستی)

آنچه در این ماه انجام می دهیم:

 • گرفتن قدرت از تمام چیزها (همان قدرت هایی که ما با توجه هایمان به آن چیزها داده بودیم و برگرداندن آن قدرت ها به خدای درونمان)

بی اعتبار کردن تمام چیزهایی که بهشون اعتبار دادیم و همان ها باعث بی اعتباری ما در زندگی و نتایج زنرگیمان شده بود.

 • همچنین با تقویت عزت نفس نظراتی که در ذهنمان به شکل گفتگوهای درونی و والد مستبد و دیگر هویت ها مدام ما را تحلیل می کردند، قضاوت می کردند، مقایسه می کردند، سرزنش می کردند، آنالیز می کردند و امتیاز می دادند، کم اثر و بی اعتبار می کنیم و قدرت و اعتبار را به خود درون خواهیم داد و (اعتماد به نفس) را تقویت می کنیم.
 • در این ماه مدیتیشن و مراقبه و سکوت ذهنی را تمرین می کنیم
 • پرسش از روح خود و چگونگی دریافت پاسخ ها از روح
 • در این ماه تمرین تغییر اساسی تصویر ذهنی که از خود داریم را انجام می دهیم که باور کنیم که ما دیگر آدم قبلی نیستیم. نگاهمان در مورد خودمان، پول، خدا، آینده، انسان ها و همه اتفاقات دنیا تغییر کرده.
 • (ذهن نمی گذارد تو حقیقت جدیدت را ببینی؛ با تمرین در دفتر ثبت تغییرات حقیقی روزانه این اتفاق می افتد.)
 • در این ماه تمام تمرین هایی که مشخصاً در طول روز انجام می دهیم را به ترتیب با هم انجام می دهیم و تمام آنها را با شما به اشتراک می گذارم.
 • مثل: رهایی از هویت ها به خاطر متوقف شدن رشد، عدم چسبندگی به وضعیت کنونی و هویت ها
 • مثل: هر بار قبل از توجه، دعا، تصویر ذهنی، کلام، تفکر که آفرینش به وجود می آورند، اول ذهنیت ها و برنامه ریزی ذهنیت هارو ببریم زیر سؤال بعد اینها را بدون مقاومت ها بیافرینیم.
 • مثل: قانون خلأ و ایجاد فعال
 • همچنین بیرون کشیدن باورهای پنهان و برطرف کردنشون و کلی تمرین و مطالبی که قطعاً در تکمیل این دوره ضروری می باشند.

 

توضیح مرحله سیزدهم :

چگونه فرآیند ایمان آوری را سرعت ببخشیم (توسط ایمان فعال)

باورهای پنهان مهم ترین دلیلی که اکثر آدم ها را وادار می کند:

-کاری کنند

-حرفی بزنند

-عکس العملی نشان دهند

-موضوعی را جستجو ودنبال کنند

-دستاوردهایی به دست بیاورند

-چیزهایی را تجربه کنند

-روابطی را ایجاد یا کنسل کنند

"این است که به خوب بودنم مطمئن نیستم."

سؤال:

اگر می دانستم من همینگونه که هستم خوبم، کافی ام، ارزشمندم، دوست داشتنی ام، شایسته ام، پذیرفته ام، خواستنی ام، لایقم، کدام تصمیمات و انتخاب ها و رفتارها و افکار و واکنش ها و احساسات را حذف می کردم؟ نداشتم؟ انجام نمی دادم؟ دنبال نمی کردم؟

 

در این ماه موضوعاتی که دنبال و تمرین می کنیم:

* تست خودشناسی و تشخیص ایمان فعال در افراد

* بیرون کشاندن باورهای پنهان

* آگاهی از قدرت توجه و آفرینش هایش

* مطالب فوق العاده ای در مورد عملکرد باورها و تأثیرشان در زندگی ما و تأثیرشان در خلق تجربه هایمان

در این دوره در واقع مهم ترین و پیشرفته ترین مطالبی که به دگرگون کردن باورهای محدودکننده مان کمک می کند، صحبت می کنیم.

همچنین سؤال های مهمی که با پرسیدن هر کدام از این سؤال ها از خودمان، تمام درونمان را متحول می کنیم.

* در کل به نظرم کسی که تا مرحله دوازدهم را دنبال و تمرین کرده در مرحله سیزده قطعاً دگرگونی های بزرگی را تجربه خواهد کرد( البته این باز هم بستگی به میزان تسلیم و عدم مقاومت افراد دارد) هرچه تسلیم تر و آماده تر، دریافتی بیشتر.

 

توضیح مرحله چهاردهم (مرحله پایانی) :

در این مرحله علم ثروت که آخرین مرحله علم ثروت است، قصد دارم چکیده ای از مهم ترین مطالب و موضوعات و مواردی که در خلق ثروت و رشد مالی و کسب درآمد هست را عنوان کنم.

در واقع این ماه سعی کردم خودم را به عنوان یک شخصی که هیچ امکانات خاصی در بیرون ندارد ترسیم کنم که می خواهد هدفی مالی را مشخص کند و آن را بدون هیچ امکانات بیرونی خلق و آفرینش کند و این امر را منطقی سازی کنم.

نکته مهم این ماه و مطالبش این است که آنچه را که به عنوان رشد و افزایش درآمد و خلق پول و ایجاد درآمد هدف گذاری کرده ام:

 1. به زبان ساده طبیعی بودن و شدنی بودنش را گفته ام
 2. آنچه می گویم را توسط قانون هایی که در این 13 ماه فرا گرفته ایم گفتم
 3. با در نظر گرفتن این موضوع که این به درآمد رسیدن و خلق پول به این شکل گفته شده که فرد بدون هیچ شرایط و امکانات بیرونی می تواند این اتفاق را رقم بزند.
 4. آنچه گفته ام را با منطق واقعی منطقی کرده ام
 5. این خلق و آفرینش درآمد تنها نیاز به گذراندن همین آموزش هایی که در 13 مرحله قبلی گذرانده شد دارد و اینکه افرادی که به مرحله 14 رسیده اند در واقع پیش نیاز آنچه در مرحله 14 لازم است را داشته و فرا گرفته اند در 13 مرحله قبلی
 6. در این مرحله 14 تقریبا از بهترین سبک بارگزاری باورهای پیش برنده و رشد دهنده و مثبت استفاده شده که بهترین روش برای ایجاد انگیزه، تصویر سازی، اعتماد به نفس و خودباوری و پذیرش اینکه: می توانم و می شود است.

همچنین در این مرحله:

مطالب به صورت جمله هایی که گویای باورهایی که منطق می گوید که (من می توانم... می شود... و طبیعی ثروت وارد زندگیم می شود) است؛ که به صورت تست های خبری و پاسخ داده می باشد.

این ماه آخر و انجامش باعث ایجاد نتایج بسیاری می شود.

توجه:

ارزش ریالی این دوره در سایت امیر خلعتبری ۱۱,۰۰۰,۰۰۰تومان است.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود دوره علم ثروت مراحل ۱ تا ۱۴ امیر خلعتبری❤️️”