فروشگاه فایل ارزان پک

شرایط و ضوابط

از کاربران گرامی خواهشمندیم قبل از خرید محصول با دقت خاصی همه چیز را در نظر بگیرند. با توجه به اینکه فایل های دانلودی مانند کالا فیزیکی قابل مرجوع نیست بنابرین عودت وجه میسر نبوده و تنها در صورت تشخیص کارشناس پشتیبانی سایت ارزان پک انجام می شود.

خرید اشتباه به هیچ شکلی قابلیت تعویض یا تغییر یا عودت وجه نمی باشد

0